Thanh toán khi nhận hàng

Khách hàng nhận hàng được kiểm hàng đúng mẫu mã mới thanh toán

Hình thức ship cod